Istanbul – Vizantijsko plavo

 

  

 

 

 
TERMINI U PRIPREMI...


6 dana autobusom / 3 noćenja


Vizantija, ili Istočno rimsko carstvo, je bila prava kosmopolitska država koja je trajala sve od antičkog perioda 330. godine nove ere pa sve do njenog ukidanja 1453. godine. Predstavlja jednu od najznačajnijih civilizacija u istoriji čovečanstva koja je imala ogroman kulturni uticaj na mnoge države i narode tog perioda.


Vizantijsko plavo
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN, BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 17.00h. Lagana vožnja autoputem ka Nišu i dalje ka Dimitrovgradu sa usputnim pauzama radi odmora i prihvata putnika. Po prelasku granice noćna vožnja preko Bugarske.

2.DAN, ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Po dolasku u centar grada panoramsko razgledanje autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro, Zlatni rog, Galata most, Taksim i Bejolu, Bosfor, palata Dolmabahče… Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za šoping i fakultativni izlet do Suleymanije, jedne od najvecih istanbulskih džamija, koju je sagradio Sulejman Veličanstveni. Noćenje.

3.DAN, ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak kulturno istorijskih znamenitosti Istanbula: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom, Teodosijev i Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, jednu od najspektakularnijih crkava na svetu,a današnju džamiju - Aja Sofiju koju je izgradio Justinian I, oličenje Vizantijske arhitekture, zatim obilazimo Baziliku Cisternu koja je vodom snabdevala centar Vizantijskog Carigrada, koja je poznata po svojim mermernim stubovima koji u osnovi imaju glavu meduze i čuveni stub Fatiminog oka. Ovih stubova je ukupno 336, a visoki su 9 metara. Nastavak obilaska i šetnja do Kucuk Aja Sofije, koja je bila studija za veliku Aja Sofiju, a jedna je od najvažnijih ranovizantijskih gradjevina u Istanbulu. Nalazi se na listi UNESCO-a i otvorena je za posetioce, a tu cemo videti friz Justiniana i Teodore kao sto postoji u crkvi u Raveni koju su sagradili njih dvoje… Slobodno vreme za individualne aktivnosti... Uveče (fakultativno) odlazak na Tursko veče - večeru na brodu u trajanju od 3.5 sata na Bosforu. Noćenje.

4. DAN, ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak nekadašnjeg manastira Pantokrator koji je podigao car Jovan Komnin sa suprugom Irinom izmedju 1124.i 1136.godine. U njemu je 6 godina živeo oslepljen  i iz Srbije prognan Stefan Dečanski sa sinom i ćerkom. U ovom manastiru mu je Sveti Nikola vratio vid. Ovaj spomenik je najlepši predstavnik arhitekture epohe Komnina u Carigradu. Danas je Zeyrek Džamija, ali svakako sačuvanih ostataka podnih mozaika ima i danas. Nastavak šetnje do nekadašnje manastirske crkve Bogorodice Pamakaristos.  Jedan  od retkih spomnika koji su podignuti od temelja u periodu vladavine Paleologa. Tu je bilo i sediste Vaseljenskog patrijarha,a  danas je deo paraklesiona ostavljen kao muzej.  Nakon obilaska spuštamo se ka Balatu i Feneru gde ćemo kroz laganu šetnju videti i Grčku školu, šarene i boemske delove ovog kvarta i obilazak ćemo završiti posetom Vaseljenskoj patrijaršiji, gde ćemo posetiti Crkvu Sv.Djordja , čuti i saznati zamiljive i fascinantne istorijske podatke, i zamisliti želju kod crnog stuba , koji je deo krsta na kome je razapet Isus Hristos , u kome se nalazi jedan od eksera kojim je proboden.  Jedan od stubova  se nalazi u Jerusalimu, jedan u Rimu i ova jedan u Istanbulu. Povratak u hotel, slobodno vreme. Noćenje.

5.DAN, ISTANBUL

Nakon doručka, napuštamo hotel  i pakujemo stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Sulejmanija, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumeli  hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule, Devojačka kula, Jildiz palata. Krstarenje traje oko 1 sat i za to vreme plovićemo Bosforskim moreuzom i uživati u pogledu kako na  Evropsku tako i na Azijsku stranu. Nakon silaska sa broda , autobusom se upucujemo ka Muzeju Panorama  1453, koji  je otvoren 2009. godine koji  prikazuje pad i osvajanje Carigrada od strane Osmanlija i sultana Mehmeda Osvajača. Ovim obilaskom završićemo naše razgledanje nekadašnjeg Carigrada i videćemo kako je ovaj veličanstveni grad pao pod vlast Osmanlija, odakle počinje njegova nova istorija. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

6.DAN, BEOGRAD

Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
• smeštaj u Istanbulu u hotelu 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje)
• panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji vodiča;
• usluge profesionalnog turističkog vodiča tokom celog toka putovanja;
• troškove organizacije putovanja;

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• fakultativne izlete (za realizaciju je potrebno minimum 20 prijavljenih putnika):

  • Obilazak kompleksa dzamije Sulejmanije - 10€
  • Istanbul 1 - Aja Sofia, Hipodrom, Bazilika Cisterna, Kučuk Aja Sofia - 25€ / deca 15€ (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku)
  • Istanbul 2 – Manastir Pantokrator ( Zejrek dzamija ), Manastir Pamakaristos ( Fetiye dzamija ), Vaseljenska patrijaršija - 30€ / deca 15€ ( uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku )
  • Krstarenje Bosforom, Panorama muzej 1453 – 20€ / deca 10 € ( uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku )
  • Tursko veče – 40€ / deca 30€

Paket fakultativnih izleta bez Turske večeri (1+2+3+4) - 80€

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu - 45€
Doplata za dodatno sedište u autobusu - 50€ (na upit)

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* - Nalazi se u starom istorijskom jezgru (Laleli), u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. Hotel ima aperitiv bar, restoran… Sobe su 1/2 i 1/3 sa TWC, TV, telefonom, mini barom… TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUT

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.

Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak na 3 rate čekovima ili administrativnom zabranom.

Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Turisttrade doo.

U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.

Neophodan je minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U TURSKU:

mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/turska (kliknite na link)

NAPOMENA: Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu!

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja TURISTTRADE OTP 174/2021, kategorija A.

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185