Ohrid 1 noćenje


  

 

 

OHRID - fakultativno SVETI NAUM

 

 

termini u pripremi...


3 dana autobusom / 1 noćenje


 
Ohrid i Ohridsko jezero svakako su najveće i najposećenije turističke atrakcije našeg suseda – Severne Makedonije. Jedno od najvećih i najstarijih prirodnih jezera u Evropi imalo je vremena da oko sebe izgradi dovoljno sadržaja za svačiji ukus. Kad znamo da je Ohrid jedno od mesta na svetu koje se nalaze na Uneskovoj listi svetske baštine i po prirodnim i po kulturno-istorijskim spomenicima, jasno je zašto ova destinacija privlači veliki broj turista tokom cele godine


Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
Putovanje Ohrid
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN, BEOGRAD
Polazak iz Beograda u večernjim časovima sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte sa agencijom). Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN, OHRID – SVETI NAUM (fakultativno)
Dolazak na obalu Ohridskog jezera i u Ohrid u prepodnevnim satima. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do manastira Sveti Naum. Panoramska vožnja do samog juga jezera. Poseta veličanstvenom manastirskom kompleksu Sveti Naum. Kraće slobodno vreme za uživanje na ušću Crnog Drima uz veličanstveni prirodni ambijent, a potom povratak u Ohrid. Smeštaj u hotel. Sledi panoramski obilazak najvećih gradskih znamenitosti u pratnji lokalnog vodiča – Samuilova tvrđava, crkve Svete Sofije i Svetog Pantelejmona... Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Noćenje.

3. DAN, OHRID – SKOPLJE – BEOGRAD
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari. Polazak za Skoplje. Dolazak u glavni grad Severne Makedonije. Razgledanje Skoplja i kraće slobodno vreme u centru grada. Mogućnost posete stare čaršije i bazara, obale Vardara sa kamenim mostom, trga Makedonija i najpoznatijih spomenika i znamenitosti modernog Skoplja. Nakon slobodnog vremena sledi polazak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.
Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
• smeštaj u hotelu 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentalni)
• razgledanja prema programu
• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• međunarodno zdravstveno osiguranje sa doplatom za COVID 19 (mogućnost uplate u agenciji)
• individualne troškove – nepomenute usluge
• fakultativne izlete (minimum 20 osoba za realizaciju):
-OBILAZAK KOMPLEKSA SVETI NAUM 10 evra

 

 

+ POPUSTI I DOPLATE

-doplata za 1/1 sobu 20 evra (isključivo na upit)
-doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit)
-dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana
-dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

-ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel ČINGO 3* se nalazi u centru Ohrida, u blizini autobuske stanice i pijace. Poseduje restoran i lobi sa recepcijom. Sobe su sa TV-om, TWC… Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje).
www.hotelcingomk.seasonsnseasons.com/

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Organizator putovanja zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugim organizatorom putovanja.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencija sa licencom A, OTP 86/2021

Agent prodaje: TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185