Resavska pećina


 


 
  

 


28.06 / 11.07 / 15.08 / 19.09.


 


JEDAN MANASTIR, JEDNA REKA, JEDNA PEĆINA, JEDAN VODOPAD…
HOMOLJE  –  KOLEVKA HAJDUKA


Resavska pećina
Resavska pećina
Resavska pećina
Resavska pećina
Resavska pećina
Resavska pećina
Resavska pećina
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak u 8 časova iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred put). Vožnja autoputem prema Despotovcu. Dolazak do manastira Manasija, zadužbine despota Stefana Lazarevića, zidane početkom XV veka. Freske u Manasiji najlepše su u moravskom ciklusu.

Po obilasku manastira, put se nastavlja ka Resavskoj pećini, koja se nalazi 20km udaljenosti od Despotovca, na obodu Divljakovačkog polja. Otvorena je za posete turista od 1972. godine.

Kroz prekrasnu prirodu, vazduh koji miriše na zdravlje i čiste vode koje teku na sve strane, stižemo do atraktivnog vodopada, Veliki buk. Fakultativni ručak u etno restoranu (piće dobrodošlice, riblja/pileća čorba, pastrmka/roštilj, salata, hleb).

Polazak ka Beogradu oko 18 časova. Dolazak u Beograd oko 21 čas. Kraj usluga.

PAŽNJA!!! NA OVO PUTOVANJE KRENUTI U PATIKAMA I PONETI JAKNU!!!

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA
  • Prevoz turističkim autobusom
  • Razgledanje prema programu
  • Troškove organizacije putovanja
  • Predstavnik agencije
+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
  • Individualne troškove
  • Ručak 1000 din / obavezna prijava u agenciji / plaćanje vodiču
  • Ulaznicu za Resavsku pećinu 350 din / plaćanje vodiču
+ POPUSTI I DOPLATE

Deca do 12 godina 1.000 din

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 43/2020, kategorija licence A 35, izdao APR, Registar turizma, 30.01.2020. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije
TURISTTRADE d.o.o

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185