Manastiri Fruške gore

MANASTIRI FRUŠKE GORE


 


Manastiri HOPOVO, KRUŠEDOL, GRGETEG – SREMSKI KARLOVCI


 


 
 

 

 


Fruška gora, manja ostrvska planina iznikla u beskraju ravničarskog horizonta, bogata je kulturno-istorijskim spomenicima, među kojima se ističe 16 pravoslavnih manastira, zbog čega se s pravom naziva i Srpskom Svetom gorom…


Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
Fruška gora
+ PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Beograda je u 8 časova (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Put vodi preko Rume ka Fruškoj gori, gde ćemo obići 3 manastira.
Manastir HOPOVO izgrađen je u XVI veku i po predanju delo je sremskih Brankovića. U manastiru je memorijalni muzej Dositeja Obradovića, koji je tu započeo svoje monaške dane.
Manastir KRUŠEDOL osnovan je početkom XVI veka, kao zadužbina srpskog despota Đorđa Brankovića. Obnovljen je u XVIII veku. Ovde su sahranjene slavne ličnosti srpske istorije kao što su Arsenije III Čarnojević, kralj Milan i kneginja Ljubica Obrenović.
Manastir GRGETEG osnovan je u XV veku kao zadužbina Vuka Brankovića. Manastir je posvećen Sv. Nikoli.
Put nas zatim vodi do Sremskih Karlovaca, živopisnog malog gradića koji leži na obroncima Fruške gore i spušta se do same obale Dunava. Od brojnih kulturno-istorijskih spomenika treba istaći PATRIJARŠIJSKI DVOR, MAGISTRAT, KATEDRALU…  Polazak ka Beogradu oko 18h. Povratak u Beograd u večernjim časovima. Kraj usluga.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA
  • Prevoz turističkim autobusom
  • Razgledanje prema programu
  • Troškove organizacije putovanja
  • Predstavnik agencije
+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 

  • individualne troškove
+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETE, TJ. ZA PUTOVANJA
KRAĆA OD 24 SATA, NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185