Trst i Palmanova

 


 


 
 

 


TERMIN U PRIPREMI...


Trst je mesto gde se susreću mnoge religije, čije glavne crkve se nalaze tu već vekovima. Tu su i različiti arhitektonski stilovi njegovih građevina: neoklasicizam, secesija, eklektični i barokni stil, koji se skladno nadopunjuju, kao i građevine iz 18. veka i rimske ruševine. Očaravajući grad Trst, proteže se između oštrog Kraša do Jadranskog mora i turistima nudi doživljaj jedinstvenog i nezaboravnog boravka. U pitanju je pogranično područje i trgovačka luka s burnom prošlošću, od davnina do novijeg doba.Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
Trst i Palmanova
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. dan  Polazak iz Beograda oko 20 časova sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan  Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Razgledanje Trsta i poseta crkvi Sv. Spiridona. Slobodno vreme za šetnju i prvu jutarnju kafu u centru. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi – sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečja i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka…). Fakultativno odlazak do tržnog centra TIARE, koji se nalazi desetek kilometara od Palmanove – u pitanju je novootvoreni tržni centar sa 150 prodavnica, koji u svom sastavu ima i IKEA prodavnicu. Slobodno vreme za šoping. Povratak u Palmanovu. Slobodno vreme do večernjih časova kada je predviđen polazak za Beograd. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske…

3. dan  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

–      prevoz na navedenoj relaciji
–      razgledanje prema programu
–      posetu tržnom centru PALMANOVA www.palmanovaoutlet.it
–      usluge pratioca grupe
–      troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

–      individualne troškove
–      stanična usluga 50 din (za polaske iz Beograda) - plaća se u agenciji
–      fakultativni odlazak u tržni centar TIARE http://www.tiareshopping.com, u čijem sklopu se nalazi IKEA – 5€ 
–      međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Cena za dete do 12 godina 30€.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Travellino, licenca OTP 86/2021, kategorija A.

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

 

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185