Kapadokija - Evropske ture


 

 TURSKA - OBILAZAK KAPADOKIJE I ISTANBULA

 

 

 


 

2 noćenja sa doručkom hotel 3* u Istanbulu + 2 noćenja sa polupansionom 4* u Kapadokiji, autobusomTermin u pripremi...


Kapadokija, zemlja lepih konja, je čudesno područje koje se nalazi u oblasti centralne Anadolije u Turskoj. Jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija zbog neopisive lepote kamenih dimnjaka, podzemnih gradova, pećina i šarenih balona. Dolina ljubavi, Dolina golubova, Dolina mašte, muzeji na otvorenom, neverovatni pejzaži su samo deo onoga što vas očekuje na ovom fenomenalnom putovanju.


Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
Kapadokija - Putovanje Turska
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. dan BEOGRAD Polazak iz Beograda oko 16h. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan ISTANBUL Dolazimo u Istanbul u prepodnevnim satima i započinjemo panoramsko razgledanje grada: Valensov akvadukt, Teodosijeva cisterna, Sulejmanija, Zlatni rog, odlazak do Taksima. Silazak do Bosfora, palata Dolmabahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana, Galata most, Egipatska pijaca... Nakon panoramskog obilaska smeštamo u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan PLAVA DŽAMIJA - AJA SOFIJA - TOPKAPI PALATA - HIPODROM - KAPADOKIJA Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Džamije ili Sultan Ahmetove džamije, jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu, Hipodroma, Aja Sofije - nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja, Topkapi palate - velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana. Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Kapadokiju. Noćna vožnja.

4. dan KAPADOKIJA Jutarnji dolazak u Kapadokiju. Naše nezaboravno putovanje započinjemo od tri lepotice ili tri vilinska dimnjaka koji su simbol Kapadokije. Nastavljamo do doline Golubova gde ćete čuti priču zbog čega je baš ta dolina značajna za Kapadokiju. Odlazimo do juvelirnice gde ćete videti poludargi kamen oniks, još jedan simbol Kapadokije. Nastavljamo do Učisara, grad tvrđava i vidikovac odakle se najbolje vide predeli Kapadokije. Smeštaj u hotel i slobodno vreme za odmor. Večera. U večernjim satima fakultativno odlazak na ples derviša. Povratk u hotel. Noćenje.

5. dan KAPADOKIJA U ranim jutarnjim satima, pre izlaska sunca, odlazak do mesta odakle poleću baloni. Let balona zavisi od vremenskih uslova. Putnicu koji budu želeli da samo posmatraju veličanstven prizor moći će da prate pripremu sa vidikovca. Povratak u hotel. Doručak. Nakon doručka fakultativni obilazak muzeja na otvorenom Goreme, poznat je po velikom broju pravoslavnih ranohrišćanskih crkvi oslikanim freskama, isklesanih u mekim vulkanskim stenama. Nastavljamo ka selu Čavušin, napušteno selo, gde se nalaze grčke kuće unutar pećina. Posetićemo i zanatsku radnju gde ćete moći da vidite, a i naučite kako se pravi grnčarija. Sledi poseta impozantne doline Pašabagi ili Pašini vinogradi. Slobodno vreme za ručak. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Večera. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče. Noćenje.

6.dan KAPADOKIJA - ISTANBUL Doručak. Odjava iz hotela. Fakultativni odlazak do Derinkuju, nestvarni grad ispod zemlje u kome je sklonište nalazilo oko 20.000 ljudi. Nastavljamo naše putovanje ka Istanbulu i usput svraćamo do jezera Tuz Golu. Količina soli koja se izvadi iz jezera podmiruje 70% stanovnika Turske. U Istanbul stižemo u večernjim satima. Smeštamo se u hotel. Noćenje.

7. dan ISTANBUL Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom sa lokalnim vodičem. Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu, obilazak Carigradske Patrijaršije. Mogucnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.

8. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj usluga.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA
 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
 • smeštaj u Istanbulu, hotel sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama
 • smeštaj u Kapadokiji, hotel sa 3* ili 4* na bazi 2 polupansiona u 1/2 i 1/3 sobama
 • obilaske prema programu Istanbul – panorama grada
 • obilaske prema programu - Kapadokija
 • pratioca grupe tokom putovanja
 • troškove organizacije i realizacije programa
+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove
 • fakultativne izlete 

Obilazak Plave džamije, Hipodroma, Aja Sofije, Topkapi palate - sa ulaznicama i loklanim vodičem 30 €

 

Paket ulaznica za Kapadikiju sa lokalnim vodičem 45€

Ples derviša u Kapadokiji 15€

Tursko veče u Kapadokiji 25€

Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 20 €

+ POPUSTI I DOPLATE
 • doplata za 1/1 sobu 60€ - 2 noćenja u Istanbulu i 2 noćenja u Kapadokiji
+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja, kao i čekovima građana ili putem administativne zabrane do kraja godine. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

 
+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja je Turistička agencija licenca OTP 166/2020 od 01.02.2020. kategorija A 25

AGENT PRODAJE: TA TURISTTRADE D.O.O

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185