Drakula tura - 3 noćenja - Evropska putovanja

 


 
 

 

TERMIN U PRIPREMI...

 

3 noćenja, autobusom

 

 


Ovaj izuzetno interesantan aranžman za Rumuniju, odvešće vas do Transilvanije i Vlaške i upoznati sa legendom o grofu Drakuli. Na ovom putovanju posetićemo srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESCO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i dvorac Peleš. Pored upoznavanja istorije i kulture, uživaćete u gastronomiji i degustaciji čuvenih rumunskih vina.Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
Drakula tura - Rumunija - Turisttrade
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.dan NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda  (sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice, tačno vremebićepoznato najkasnije dan pred putovanje). Nastavak putovanja: Deva – Sibiu – Sigišoara.

2.dan SIGIŠOARA – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Pojanu Brašov ili u Sinaju. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan SINAJA/POJANA BRAŠOV – ZAMAK BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku. Posle podne dolazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan SINAJA/POJANA BRAŠOV – MANASTIR SINAJA – DVORAC PELEŠ JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT       

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen. Posle podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata pravde, Palata Parlamenta… Smeštaj u hotel. Noćenje.

5.dan BUKUREŠT – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Napuštanje hotela. Šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Fakultativna poseta Palati Parlamenta (po zapremini, drugoj građevini sveta).*Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti - Krajova - Drobeta Turnu Severin

6.dan BEOGRAD/NOVI SAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h

+ POPUSTI I DOPLATE

*U slučaju da poseta Palati Parlamenta nije moguća, predviđena je poseta etnografskom muzeju.

I dete 0-4g gratis (dete ima sediste u autobusu, ali koristi zajednicki lezaj), I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni lezaj).Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 30 €.

Doplata za 1/1 sobu – 60 € za 3 noci.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom)

Smeštaj u hotelu „Silva“3* – Nalazi se u mestu Bušteni, uz gondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale..„Rina Sinaia“ 3*(www.hotelsinaia.ro) – Nalazi se u centru Sinaje. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale, bazen, fitnes centar...“Carpati” 3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m od centra Predeala. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitness centar... Ili nekom drugom iste kategorizacije, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto), te u hotelu Rin Central” 4*(www.rinhotels.ro) –Nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi... ili u nekom drugom hotelu iste kategorizacija, na bazi 1 nocenja sa doruckom (svedski sto). Tacni nazivi hotela bice objavljeni 15 dana pred put.

Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta

Usluge vodiča

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (45€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja,dvorac Peleš,manastir Snagov, Palata Parlamenta (ili Muzej sela) u Bukureštu
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje ( moguća uplata u TA TURISTTRADE )
+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Robinson licenca OTP 120/2021

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185