Krakov – 2 noćenja

 


 


TERMIN U PRIPREMI...


 Krakov je stara poljska prestonica, koju bi slobodno mogli nazvati i “grad muzej”. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine Uneska.Poljska Krakov
Poljska Krakov
Poljska Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Poljska Krakov
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – KRAKOV –Polazak iz Beograda oko 17h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karadjordjeve ulice (tačno vreme biće poznato 2 dana pre putovanja). Iz Novog Sada oko 18h sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku…

2. DAN:  KRAKOV – Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem tvrđave Vavel, brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine zmaja koja je i simbol Krakova, starog gradskog Rineka sa zvonikom, Crkve Sv. Marije, Univerziteta Jagielo iz XIV veka, Jevrejske četvrti Kazimierz, Ulice Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

3. DAN:  AUŠVIC – KRAKOV – Doručak. Fakultativni odlazak u Aušvic, poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je Uneska). Nakon obilaska povratak u Krakov, slobodno vreme. Noćenje.

4. DAN:  KRAKOV – VELIČKA – KRAKOV – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku  spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi  i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

5. DAN: Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima…

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa doručkom  u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama u Krakovu
• razgledanje Krakova
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji):

– Aušvic i Birkenau – 25€ / deca 15€
– rudnik soli Velička 30€ / deca 20€

• međunarodno zdravstveno osiguranje  (mogućnost plaćanja u agenciji )

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 40€ (na upit)

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju)  umanjuje se za 10€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%. Ne postoji mogućnost sopstvenog prevoza.

Mogućnost polaska iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata za transfer 20 eur (minimum 4 putnika)

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel JUNIOR 2 3* se nalazi  9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada se preseda na tramvaj). U blizini hotela je Lidl, a nešto malo dalje se nalazi Carrefour hipermarket kao i Decathlon. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar... Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola - samoposluživanje... hoteljunior2.pl/

Hotel ARTUR 3* se nalazi  oko 6 km od dvorca Vavel. Kod hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada ima direktna autobuska linija).  Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar, fen. Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Usluga na bazi noćenja sa doručkom - švedski sto... www.hotelartur.pl/index.php?lang=en

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Agencija zadržava pravo da realizuje aranžman uz korekciju cene, ili u saradnji sa drugom agencijom. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Travellino, licenca OTP 86/2021, kategorija A.

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

 

 

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185