Sofija, Rilski manastir, Plovdiv – 1 noćenje

 


 


Cena aranžmana 65€


3 dana / 1 noćenje, autobusom


TERMINI U PRIPREMI...

Sofija - izlet
Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.dan   Beograd – Sofija

Sastanak grupe u 21.30 časova na parkingu kod Muzeja 25.maj na Dedinju. Polazak u 22.00 časova. Putovanje preko Niša i Dimitrovgrada. Noćna vožnja. Usputna zadržavanja radi odmora.

2.dan  Rilski manastir - Sofija

Dolazak u Rilski manastir u jutarnjim satima. Rilski manastir je najveći I najpoznatiji pravoslavni manastir u Bugarskoj. Nalazi se na jugozapadu Bugarske na planini Rili, 117 km južno od Sofije u dolini Rilske reke. Obilazak manastirskog kompleksa. Slobodno vreme. Polazak za Sofiju u 12.00 časova. Smeštaj u hotel. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem. Grad Sofija u podnožju planine Vitoše, ima 1,870,321 stanovni i glavni je grad Republike Bugarske. Kako je osnovana pre sedam hiljada godina, Sofija je drugi najstariji glavni grad u Evropi. Tokom vremena je imala više imena, a ostaci starog grada su i danas vidljivi. Sofija je prvo bila tračka naseobina po imenu Serdika, nazvana po tračkom plemenu Serdi. U gradu ima 16 univerziteta, među kojima je i Univerzitet u Sofiji, osnovan 1889. Ova pravoslavna metropola ima mnoštvo crkava, među kojima su značajnije crkva Svetog Đorđa, Svete Sofije, Crkva Svete Nedelji i katedrala Aleksandra Nevskog. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.dan  Sofija - Plovdiv - Beograd 
Doručak. Slobodno vreme za obilazak Sofije ili fakultativni izlet za Plovidiv. Drugi najveći grad Bugarske nalazi se na obalama reke Marice. Grad je osnovao Filip Makedonski, otac Aleksandra Makedonskog i nazvao ga Filipolis. U Plovdivu su do danas sačuvani ostaci rimskog foruma, rimski amfiteatar, stadion ali i džamije i tursko kupatilo. Obilazak novog i starog dela Plovdiva. Uživaćete šetajući ovim divnim gradom. Povratak u Sofiju. Polazak za Beograd u 18.00 časova po bugarskom vremenu.Dolazak u Beograd oko ponoći. Kraj programa.

 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA
  • boravak na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Sofiji
  • razgledanje Rilskog manastira
  • panoramsko razgledanje Sofije
  • autobuski prevoz prema programu putovanja
  • usluge turističkog pratioca
  • organizaciju putovanja
+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
  • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje ( moguća uplata u agenciji )
  • Individualne troškove
  • Ulaznice na lokalitetima
  • Fakultativne izlete: Obilazak Plovdiva - 20 eur / minimum 20 putnika
+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu - na upit

 

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Duga Travel, licenca OTP 55/2021, kategorija A.

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185