Letovanje Hurgada - cenovnici 2023

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – HURGADA. Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla dva sata pre poletanja aviona. Direktan let za Hurgadu. Obrok u avionu. Sletanje na aerodorom Hurgada. Transfer do odabranog hotela i smeštaj. Usluga prema pravilima hotela.

2-6/9/10/13. DAN: HURGADA. Boravak u izabranom hotelu na bazi ugovorene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.

7/10/11/14. DAN: Hurgada. Doručak. Napuštanje hotela prema hotelskim pravilima. Transfer do aerodroma.

POSLEDNJI DAN: HURGADA – BEOGRAD. Let za Beograd. Obrok u avionu. Sletanje na aerodrom u Beogradu. Kraj usluga.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

*Avio prevoz na relaciji Beograd-Hurgada-Beograd.
*Sve avio takse, koje u trenutku objavljivanja Programa iznose: Hurgada - EUR 76,00 (Beograd EUR 21,42 - Hurgada EUR 36,60 - CAD EUR 0,98 i EUR 17,00 YQ taksa za gorivo).
*Smeštaj i prateće usluge u izabranom hotelu na bazi izabranog broja noćenja.
*Transfere aerodrom-hotel-aerodrom u Hurgadi klimatizovanim autobusima ili minibusevima.
*Usluge predstavnika agencije.
*Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

*Međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji).
*Fakultativne izlete koje u Hurgadi organizuje naš inopartner.
*Egipatsku vizu (25 US$ po pasošu) koja se dobija na aerodromu u Hurgadi pre pasoške kontrole.
*Individualne i dodatne hotelske troškove.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro) ili čekovima građana u tri jednake mesečne rate, najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
NAPOMENA: Aranžmani koji obuhvataju rane rezervacije podležu različitom načinu plaćanja u odnosu na redovan cenovnik (prema pravilima hotelijera).

 

FAKULTATIVNI PROGRAM

Fakultativni izleti su izleti koje organizuje lokalna turistička agencija i nisu obavezni deo programa. Prijavljivanje, kao i plaćanje izleta, vrši se na licu mesta (ukoliko nije drugačije precizirano) bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije u pogledu kvaliteta i povoljnosti cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.    

 

OPŠTE NAPOMENE

Napomene u vezi sa smeštajem:
- Potvrda rezervacije hotela ili drugog smeštajnog objekta se dobija 48 sati po uplati akontacije (ne računajući subotu i nedelju). U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na refundaciju celokupnog iznosa uplaćenog avansa ili na promenu rezervisanog objekta.
-U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14h, a iste se napuštaju najkasnije do 10h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu. Svim putnicima koji ne žele dodatnu uslugu, obezbeđena je posebna prostorija u kojoj se može odložiti prtljag do polaska. Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti lanč paketom.
- Raspodelu soba vrši isključivo recepcija hotela. Svi dodatni zahtevi i želje biće prosleđeni hotelu, ali agencija ne može da garantuje i realizaciju istih. Garantuje se samo usluga koja je naplaćena.
- Treći i/ili četvrti ležaj, u najvećem broju objekata, jeste ležaj na rasklapanje drvene ili metalne konstrukcije ili fotelja na rasklapanje, što može značajno uticati na  prostor u sobi.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici.
- Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, za šta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija, što se ne smatra promenom aranžmana. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat.

Vize/Putne isprave:
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, kao i zemalja kroz koje prolaze, i da sami blagovremeno obezbede potrebne isprave.
- Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
- U slučaju neodobravanja vize od strane imigracionog odeljenja određene zemlje, agencija organizator ne snosi odgovornost za nedobijanje iste, a iznos troškova viziranja se ne refundira. U slučaju da putnik kome je već odobrena i izdata viza za određenu zemlju odustane od putovanja, iznos troškova vize se ne refundira.
- Putna isprava/pasoš mora da važi najmanje 6 meseci od dana završetka aranžmana. U suprotnom može doći do problema sa graničnom policijom pri ulasku/izlasku iz zemlje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost.     

Prevoz avionom:
- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
- Agencija nije u mogućnosti da garantuje vreme polaska po kojem će redovni i čarter letovi biti realizovani. Vreme leta se najčešće objavljuje dva dana pre realizacije programa. Na čarter letovima ne postoje klase sedišta, tako da nije moguće unapred rezervisati određeno sedište u avionu, već se to radi na aerodromu, prilikom čekiranja.
- Prema međunarodnim standardima, u slučajevima kašnjenja letova, avio kompanija preuzima brigu o putnicima.

PRTLJAG: Kod putovanja avionom, putnik može da ponese maksimalno 20 kg prtljaga. U slučaju veće količine prtljaga, organizator putovanja ne snosi rizik da avio kompanija naplati dodatni višak prtljaga. U ručnom prtljagu nije dozvoljeno da se nose makazice, manikir setovi i drugi oštri predmeti, tečnosti iznad 100 ml, gelovi, sprejevi i pene. 
Ukoliko Vam je prtljag izgubljen ili oštećen, po dolasku na aerodrom obavestite agenta avio kompanije. Za obeštećenje u slučaju oštećenja ili potpunog gubitka prtljaga, nadležan je avio prevoznik.

Predstavnik agencije:
- Predstavnik je obavezan da dočeka i isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima po dolasku radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo). 
- U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste predstavnika na prvom info-sastanku ili telefonom, prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.                                 
- Molimo Vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda...) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju između Vas i nadežnih organa. 
- Obaveštenje o lokalnom predstavniku, broj telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

Putna dokumenta:
- Avionske karte, vize, vaučeri i sl. biće uručeni putnicima:
na aerodromu Beograd dva sata pre zakazanog vremena poletanja od strane aerodromskog predstavnika; na šalteru agencije; putem elektronske pošte; lično u poslovnici agencije.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Uz ovaj program važe Opšti uslovi Organizatora putovanja.

Agent prodaje: TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o. office@turisttrade.com

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185