Maribor i Grac

 


 U pripremi...


 


U senci moćnog Pohorja sa poznatim skijalištem, a na reci Dravi nalazi se Maribor, okružen živopisnim brdima pod vinovom lozom od kojih najstarija rađa u kontinuitetu već više od 400 godina.  I kao što je Maribor slovenska verzija imena Marchburg (Granične zemlje), tako je i Grac na Muri, germanizovana verzija slovenskog imena Gradec (Mala tvrđava) od koje je ostala samo Sat kula kao prepoznatljivi simbol prestonice Štajerske.


 


Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
Stajerska
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.dan (14.02.2019): Večernji polazak iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put), vožnja autoputem kroz Srbiju i Hrvatsku ka Sloveniji uz kratke usputne pauze za osveženje. 

2.dan (15.02.2019): Jutarnji dolazak u Maribor i razgledanje starog grada od Lenta čije se srednjovekovne zidine i gradske kule duž Ušnjarske ulice ogledaju u Dravi. Sledi obilazak Jevrejskog trga sa jednom od najstarijih sinagoga u Evropi, Glavnog trga kojim dominira monumentalna gradska kuća – popularni Rotovž, palata Franc i Kužno znamenje, zatim Slomšekovog trga sa katedralom i sedišem Mariborskog univerziteta da bi se konačno pravcem Gospodske i Vetrinjske ulice stiglo do Grajskog trga na kome je smešten mariborski zamak, spomenik Sv. Florijanu i u neposrednoj blizini na Trgu slobode, vinski podrum Vinag koji i danas baštini bogatu tradiciju regionalnog vinarstva. Smeštanje u hotel i sobodno vreme za uživanje u Gradskom parku koji se u ambijentu živopisnih vinograda penje do Piramide gde se nekada nalazio srednjovekovni zamak oko koga se razvio Maribor. Fakultativna poseta vinskom podrumu sa degustacijom lokalnih vina. Noćenje.

3.dan (16.02.2019): Doručak. Fakultativni celodnevni izlet u Grac. Vožnja do Riegesburga nadomak Graca gde obilazimo poznatu fabriku čokolade, Zotter. Posle prezentacije tradicionalnih metoda proizvodnje, sledi degustacija različitih vrsta čokolade. Šoping pauza planirana je u tržnom centru Seiersberg u čijoj se bogatoj ponudi brendova nalazi i Primark sa neverovatno niskim cenama. Nastavak vožnje i razgledanje starog gradskog jezgra Graca podno živopisnog Šlosberga sa Sat kulom koja svedoči o nekada moćnoj tvrđavi. Na centralnom gradskom trgu, Hauptplacu se nalazi Gradska većnica (Rathaus) do koje vodi šoping korzo, Herengasse sa renesansnim Landhausom u kome je smeštena pokrajinska administracija. Nasuprot tradicionalnoj arhitekturi starogradskog jezgra koje kompletira zgrada Opere, Muzej oružja i palata Lueg, stoje “Dobri vanzemalajac” ili Muzej savremene umetnosti (Kunsthaus) i veštačko ostrvo poznato pod nazivom Murinsel kao najupečatljiviji primeri moderne arhitekture sagrađeni povodom projekta Evropska kulturna prestonica 2003. Slobodno vreme, povratak za Maribor i mogućnost individualnog odlaska u kazino. Noćenje.

4.dan (17.02.2019): Doručak, odjava iz hotela i fakultativna poseta nekom od regionalnih spa centara čije termalne vode u alpskom ambijentu deluju antistresno i obnavljaju pozitivnu energiju organizma. Sledi polazak za Beograd u koji se stiže u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

•    prevoz autobusom turističke klase (klima, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
•    2 noćenja sa doručkom na bazi švedskog stola u hotelu 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama u Mariboru
•    razgledanje Maribora u pratnji vodiča
•    usluge turističkog vodiča/pratioca  tokom celog putovanja
•    troškove ogranizacije putovanja
•    ulaz u kazino Mond i žetoni u vrednosti od 5€ po osobi

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

•    individualne troškove
•    međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
•    boravišnu taksu 1.59€ po osobi, dnevno
•    fakultativne izlete:
  -obilazak vinskog podruma Vinag sa degustacijom 10€
  -odlazak u Grac sa posetom fabrici čokolade (degustacija) i tržnom centru Seiersberg 40€
  -Terme Zreče 15€

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel Betnava 4* - ima aperitiv bar, restoran, parking, besplatan wi-fi... Sobe su 1/2  i 1/2 + 1 (TWC, TV, mini bar, telefon). www.betnava.si.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o, usaglašeni sa YUTA standardima.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185