Lido di Jesolo 

 

 

 

 

 

 

 
28.07.2017-07.08.2017.


11 dana autobusom/8 noćenja


 


 

Lido di Jesolo – nalazi se u italijanskoj pokrajini Veneto, na istočnom rubu Venecijanske lagune, severoistočno od grada Venecije. Smešten je uz obalu Jadranskog mora, a karakteriše ga čak 15 kilometara dugačka peščana plaža.

 Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN (petak, 28.07.2017): Polazak autobusa iz Beograda oko 21 čas (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
2. DAN (subota, 29.07.2017): Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi Sv. Spiridona. U podnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di Jesolo. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.
2. DAN - 10. DAN (29.07-06.08.2017): Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge (noćenje s doručkom ili polupansion).
10. DAN (nedelja, 06.08.2017): Nakon doručka napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Beograd oko 18h. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
11. DAN (ponedeljak, 07.08.2017): Dolazak u Beograd u jutranjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

+ POPUSTI I DOPLATE

CENE ZA DECU U PRATNJI MINIMUM DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE:
deca 0-3 god.      50€ (imaju sedište u autobusu i spavaju u zajedničkom krevetu)
deca 3-5 god.    219€
deca 5-8 god.    279€
deca 8-12 god.  319€

DOPLATA ZA POLUPANSION: 50€ po osobi (plaćanje u agenciji)

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 110€

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji
• 8 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu u 1/2 i 1/2+1 i 1/2+2 sobama
• turističku taksu
• razgledanje Trsta
• troškove vođstva i organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• ulaznice za lokalitete navedene u programu
• fakultativne izlete (minimum 30 prijavljenih):
– turistički brod na relaciji Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni i obilazak Venecije 15€ odrasli / 12€ deca do 12 god.
– obilazak Verone i Padove 20€ odrasli / 15€ deca do 12 god.
– odlazak u outlet centar Noventa di Piave 10€ odrasli / 5€ deca do 12 god.
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel GRIFONE 3* nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo, na oko 100 metara udaljenosti od plaže. Sobe su 1/2, 1/2+1 i 1/2+2 i imaju TWC, telefon, SAT TV, klima-uređaj i sef. Hotel poseduje restoran, recepciju, aperitiv bar i parking. Usluga je na bazi noćenja s kontinentalnim doručkom (skroman slatko-slani). Postoji mogućnost iznajmljivanja dve ležaljke sa suncobranom uz doplatu od 10€ na licu mesta. Ulazak u hotelske sobe je posle 14h, a napuštanje istih je poslednjeg dana boravka u hotelu do 10h.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

 


Organizator putovanja:
TRAVELLINO, licenca OTP 26/20110

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185