Beč – 3 noćenja

 


 

U PRIPREMI...


6 dana autobusom / 3 noćenja


 
BEČ – glavni grad Austrije, grad valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Grad sa jednim od najvećih i najboljih muzejskih kompleksa na svetu, državnom i nacionalnom operom i teatrom, grad u kome je čuveni Saher hotel gde se i danas služi Saher torta prvi put napravljena 1832. godine. Grad dvoraca, palata i raskoši, grad sa najstarijim zabavnim parkom u Evropi – Prater. Grad srpske pismenosti i kulture. Grad pobratim gradu Beogradu. Grad sa oko 1.700.000 stanovnika. Grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim…Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – BEČ  Polazak autobusa iz Beograda oko 21 časa sa Lastine autobuske stanice (dolazni peroni), a iz Novog Sada oko 22 časa sa parkinga kod Lokomotive (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dva dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN: BEČ   Dolazak u Beč u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN: BEČ-PARNDORF-BEČ  Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog odlaska do outlet tržnog centra Parndorf, koji se nalazi na autoputu Budimpešta-Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru Nojzidl. U sklopu outleta se nalazi 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške do mode za decu, sportske obuće itd. Povratak u Beč. Uveče mogućnost fakultativne večere u Grincingu. Noćenje.

4. DAN: BEČ- ŠENBRUN-BRATISLAVA-BEČ  Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Fakultativna poseta kraljevskom dvorcu Šenbrun sa prekrasnim parkom. Nakon toga fakultativni izlet za Bratislavu ili slobodno vreme.  Po dolasku u Bratislavu zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (Katedrala Sv. Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva...) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. U večernjim časovima povratak za Beč. Noćenje.

5. DAN: BEČ –DUNAVSKI TORANJ-BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost fakultativne posete Dunavskom tornju, sa kojeg se pruža nezaboravan pogled na Beč i Dunav.  Slobodno vreme do popodnevnih časova kada je planiran polazak za Beograd. Putovanje preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. DAN: BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. 

ZBOG NOVOG AUSTRIJSKOG ZAKONA U TURIZMU NEOPHODNO JE DOSTAVITI KOPIJU PASOŠA NAJKASNIJE 5 DANA PRED PUT ZA SVE TERMINE POSLE 01.04.2017!

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Beču u hotelu 3* ili 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Beča u pratnji vodiča
• troškove vođstva i organizacije putovanja
• usluge pratioca grupe za vreme putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete:

– dvorac Šenbrun Grand tura 25€ / 15€ deca
– poseta Dunavskom tornju  10€ / 5€ deca
– večera u Grincingu 25€ / 20€ deca
– izlet do Bratislave 15€ / 10€ deca
– Parndorf 10€ / 5€ deca 

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 105€ (na upit).

U slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 20€.

Deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruju popust 10€,  u zajedničkom ležaju dete do 6 godina ostvaruje popust 40%.

+ OPIS SMEŠTAJA

Hoteli se nalaze u širem centru Beča, na liniji gradskog prevoza. Poseduju aperitiv bar, restoran, sef i parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (TWC, TV, mini bar, telefon). Neki od mogućih hotela su: Hotel Fabrik 3+, Hotel Pyramide 4*, Hotel Ananas 4* ili neki drugi sličan. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185