Temišvar Nova godina 2018

 


 


 

Doplata za jednokrevetnu sobu (na upit) - 20€


HTL CENTRAL 2*

31.12.2017-01.01.2018.CENA 49€ za uplate do 16.12.2017! 


Mnogi se iznenade kada posete ovaj grad... Toliko raskošnih palata na relativno malom prostoru možete videti još samo u carskom Beču... Verovatno zbog toga ovaj grad i nazivaju mali Beč... Glavni grad prostrane banatske ravnice, okupan vekovima svoga postojanja, Temišvar se razvijao u grad sjajnih ambijenata... Tri trga reprezentativno izgledaju, kako preko dana, tako i noću, kada su osvetljeni svetlima kandelabara... Istorija nam kaže kako je ovaj grad bio od izuzetne važnosti za srpsku nacionalnu istoriju. Jedno vreme je bio prestonica Srpske Vojvodine i najvažniji grad Srba. Ukoliko do sada niste posetili ovaj grad, svakako Vam ga preporučujemo...Provedite sa nama "najluđu noć" u banatskoj prestonici.


Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Rumunija Temišvar
Temišvar
Temišvar
Temišvar
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN (31.12.2017.  nedelja) BEOGRAD - TEMIŠVAR
Polazak u 9 časova iz Beograda. Tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put. Putovanje preko Vršca i graničnog prelaza Moravica. Dolazak u Temišvar. Razgledanje grada u pratnji vodiča: Trg pobede na kojem su zdanje Opere i Nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema, reprezentativna zdanja secesije izgrađena između 1910. i 1914. godine, Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva na kojem su Stub kuge, rimokatolička katedralna crkva i Barokna palata. Poseta srpskoj Sabornoj crkvi u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstatina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Smeštaj u hotel. Priprema za "najluđu noć". DOČEK NOVE GODINE NA TRGU uz vatromet. Noćenje. 

2. DAN (01.01.2018.  ponedeljak) TEMIŠVAR - ARAD - BEOGRAD
Kasniji doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Arad. Po dolasku obilazak centra grada: srpska pravoslavna crkva, rodna kuća velikog srpskog dobrotvora Save Tekelije, spomenik Pokajanju sa Trijumfalnom kapijom, Trg Avram Iancu, Palata kulture, Gradska kuća... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak ka Srbiji oko 18h. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

Napomena: Molimo da dva dana pred put proverite tačno vreme i mesto polaska autobusa. Takođe, minimum 5 dana pred put potrebno je da dostavite brojeve pasoša.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

* prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
* 1 noćenje sa doručkom (kontinentalni - "a la card") u hotelu sa 2* u Temišvaru
* Smeštaj u 1/2 ili 1/2+1 sobama sa kupatilom
* obilaske prema programu
* troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

* fakultativni izlet u Arad - 10€ (minimum za realizaciju izleta je 25 prijavljenih putnika)
* putno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
* individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel CENTRAL 2*  Temišvar (www.hotel-central.ro) ili sličan hotel sa 2* čiji će tačan naziv biti poznat pet dana pred put. Hotel je standardne kategorije sa skromnim sadržajem i uslugama. Nalazi se u samom centru grada, na oko 150 metara od Trga pobede i glavnih gradskih znamenitosti. Poseduje lobi sa dnevnim boravkom, 6 spratova, lift, aperitiv bar, 2 restorana, Wi-Fi u holu. Sobe su komforne i sve poseduju kupatilo sa TWC, telefon, centralno grejanje, TV SAT...

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj 15/2010,

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanje agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185