Istanbul Nova godina 2018


ISTANBUL NOVA GODINA 2018


 
29.12.2017-03.01.2018.


Za uplate do 16.12.2017!


(HTL GRAND LALELI 3* - DODATNI KAPACITET)
 Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog carstva, a posebno tokom vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566) grad doživljava procvat, tako da mnoge građevine nenadmašne lepote potiču iz ovog doba. Godine 1923. Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Međutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, važan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte islamske kulture i pravi je raj za turiste.


Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD-ISTANBUL  Polazak autobusa iz Beograda oko 15 časova (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. DAN: ISTANBUL  Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča: Staro jezgo Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula - Taksim i Bejolu... Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu i vidikovcu Čamlidža, jednom od najlepših izletiša Istanbula. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN: ISTANBUL  Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak najvećih kulturno istorijski znamenja Carigrada: Čemberlitaš - stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom - nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub troglave zmije, Plava džamija - jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija - nekadašnja najveća crkva sveta. Top Kapi palata - sedište osmanske imperije... Slobodno vreme za pripremu  dočeka najluđe noći. Fakultativni DOČEK NOVE GODINE, SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

4. DAN: ISTANBUL  Doručak. Fakutativno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata Kula, džamija Sulejmanija, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana, Bešiktaš - kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenil hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.

5. DAN: ISTANBUL-BEOGRAD  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka i Haremluka. Oko 18 časova polazak ka Srbiji. 

6. DAN: BEOGRAD   Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi
• 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* po lokalnoj kategorizaciji,u 1/2 i 1/2+1 sobama
• panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lokalnog vodiča
• troškove organizacije i usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne i ostale troškove koji nisu predviđeni programom
• fakultativne izlete (sa uslugama lokalnih vodiča):
  - obilazak Top Kapi palate, Plave džamija, Aja Sofije, Hipodroma  – 45€ (sa uslugama vodiča i ulaznicama) 
  - krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji sa vodičem – 20€
  - obilazak Dolmabahče palata  – 30€ 
  - večera u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom - 30€
  - zbog ograničenog broja mesta u restoranu za reprizu potrebno je da se izjasnite prilikom prijave za aranžman.

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu je 45 eur (na upit).
Deca do 12 godina popust 10 eur u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu,koriste pomoćni ležaj).
Cena aranžmana se umanjuje za 20 eur ukoliko se koristi sopstveni prevoz.
Doplata za polazak iz Novog Sada 2000 din (minimum 4 putnika za transfer).
Doplata za polazak iz Zrenjanina 2500 din (minimum 4 putnika za transfer).

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* se nalazi u starom istorijskom jezgru, u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. U sklopu hotela se nalazi restoran, lobby bar. Sve sobe imaju TWC, sat TV i AC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (švedski sto).

 

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185