Budimpešta-3 noćenja Nova godina 2018-program br 1

 


 
 


29.12.2017-02.01.2018.

HTL MILLENNIUM 3*


CENA 149€ za uplate do 16.12.2017! 


 
 


29.12.2017-02.01.2018.

HTL CANADA 3*


CENA 145€ za uplate do 16.12.2017!


 


Spajanjem tri grada – Bude, Obude i Pešte, 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika; administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinose njeni mostovi preko Dunava, brežuljci Budima, Kraljevska palata... Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste razgledali izloge u ulici Vaci, ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta putovanje
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda u 23h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred put) i iz Novog Sada oko 24h sa parkinga kod Lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put). Noćna vožnja sa kraćim pauzama.

2. DAN: Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: Trg heroja, Andraši bulevar, Bazilika Sv. Ištvana, Parlament, Ribarska tvrđava, Citadela.... Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN: Doručak. Slobodno vreme u gradu ili fakultativni odlazak do Sent Andreje (središte srpske kulture u Mađarskoj). Po dolasku, razgledanje grada: Trg i kuća Vuka Stefanovića Karadžića, Gradski trg, kuća Jakova Ignjatovića, Grčka crkva, Muzej SPC, krst kneza Lazara... Povratak u hotel. Pripreme za novogodišnju noć. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

4. DAN:  Kasni doručak. Slobodno vreme. Uveče fakultativno krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte uz pratnju vodiča. Zatim fakultativno repriza dočeka Nove godine u jednoj od čuvenih mađarskih čardi. Noćenje.

5. DAN: Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do tržnog centra Campona i poseta Tropikarijumu ili fakultativni odlazak do tržnog centra Premijer. Polazak za Beograd oko 17h iz centra grada. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji

• 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u izabranom hotelu u 1/2  i 1/2+1 sobama

• razgledanje prema programu u pratnji vodiča

• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

•individualne troškove
-krstarenje Dunavom - 15€ odrasli / 10€ deca
-Sent Andreja - 10€ odrasli / 5€ deca
-prevoz do TC Campona - 5€
-prevoz do TC Premijer - 10€
-ulaznica za Tropikarijum  -  2500HUF (oko 8.5€) punoletni / 1800HUF (oko 6€) maloletni
•međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

NAPOMENA ZA DOČEK NOVE GODINE:
Obavezno prijavljivanje za doček i reprizu Nove godine prilikom rezervacije aranžmana (zbog ograničenog broja mesta) i uplata od 50% od cene.
-doček Nove godine u čardi 75€
-repriza dočeka u čardi 35€

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 85€ (na upit)

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10€.

Cena se umanjuje za 15€ u slučaju sopstvenog prevoza.

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel Millennium 3* nalazi se sa peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1, sa TWC, TV, mini barom, telefonom...

Hotel Canada 3* nalazi se sa peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1, sa TWC, TV, mini barom, telefonom...

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185