Beč-2 noćenja Nova godina 2018

 


 
 


HTL BOCK 3*


 

30.12.2017-03.01.2018.CENA 135€ za uplate do 16.12.2017!


 

BEČ – glavni grad Austrije, grad valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Grad sa jednim od najvećih i najboljih muzejskih kompleksa na svetu, državnom i nacionalnom operom i teatrom, grad u kome je čuveni Saher hotel gde se i danas služi Saher torta prvi put napravljena 1832. godine. Grad dvoraca, palata i raskoši, grad sa najstarijim zabavnim parkom u Evropi – Prater. Grad srpske pismenosti i kulture. Grad pobratim gradu Beogradu. Grad sa oko 1.700.000 stanovnika. Grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim…

Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
Beč
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: BEOGRAD – BEČ  Polazak iz Beograda oko 21 čas (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put), a iz Novog Sada oko 22 časa sa parkinga kod Lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 2. DAN: Dolazak u Beč u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnjji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme.U večernjim satima doček kod Rathausa i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program. Preporučujemo odlazak do Pratera gde se priređuje spektakularni vatromet u ponoć. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

 3. DAN: BEČ-DVORAC ŠENBRUN-BRATISLAVA-BEOGRAD Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – veličanstvene letnje rezidencije austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). U popodnevnim časovima fakultativno izlet za Bratislavu. Po dolasku u Bratislavu panoramsko razgledanje grada i obilazak stare tvrđave (katedrala Sv. Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. Oko 22h povratak u Beč. Noćenje.

 4. DAN: BEČ –DUNAVSKI TORANJ-PARNDORF OUTLET-BEČ Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru grada ili mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravan pogled na Beč i Dunav. Polazak za Parndorf u 16h. Poseta Parndorf outlet centru koji se nalazi na 30 min od Beča na jezeru Nojzidl. 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova,od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće...Oko 19h nastavak putovanja. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji.

 5. DAN:NOVI SAD-BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Beča u pratnji vodiča
• posetu tržnom centru Parndorf
• troškove organizacije putovanja
• usluge pratioca grupe za vreme putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne  troškove
• fakultativne izlete: 

– dvorac Šenbrun 25€ / 15€ deca
– poseta Dunavskom tornju 10€ / 5€ deca
– Izlet do Bratislave 15€ / deca 10€

• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 90€ (na upit)

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se za 10€.

U slučaju sopstvenog prevoza, cena se umanjuje za 20€.

+ OPIS SMEŠTAJA

HOTEL ROSEN EUROPA HAUS 3* nalazi se u 14. becirku, na linija tramvaja, oko 30 minuta vožnje od centra grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini barom, klima-uređajem, telefonom...  www.europahauswien.at

Hotel BOCK 3* Nalazi se u regiji Vosendorf, na linijigradskog prevoza, u blizini velikog trznog centra SCS, na obali jezera. Hotelima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2+1 sa TWC, TV,mini bar, telefonom.... www.hb1.at

 

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

+ PODACI O ORGANIZATORU

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010

izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185